blog Details

blog

Merajut Kasih

Buku ini adalah kumpulan cerita pendek dari :

-Titiek Setyani

- Sri Ismini Istuningsih

– Herlina Elisabet

– S.W. Embun Waty

– Dinantara S_ Miza Rahmantika Aini

– Hidayatur Rohimah

– Hertin Eki Wulandari

– Nuryanti Cindra Astutik,S.Pd

Widorini Dewantara

- Uty Denny

– R Wening

- Rahayu Ummu Aqila Alfath

- Bunda Srianah

– Yuliana

– Bunda Yanti

– Thathit Manon Andini

– Fredeswinda Wulandari

– Eni Susianah, S.Pd

– Istiana

Rizkha N Latifah

- Miss Mikey.

Social Share :